bannerlogo.jpg

 banner3-3.jpg

 
Företaget Partners Erbjudanden Miljöpolicy Kontakt

Miljöpolicy

 

 

 1. Sundbyholms VVS AB att ta största möjliga nänsyn till
  miljöaspekt vid allt arbete ute hos våra kunder..

 1. Inköp av reservdelar, förbrukningsmaterial och ersättnings-
  produkter skall så vitt möjlig göras hos miljöcertifierade företag.

 1. Kemikalier såsom avfettningsmedel, oljor, rengöringsmedel och
  övriga kemiska produkter används inte i vår verksamhet om
  produkten i fråga ej är miljömärkt.

 1. Sundbyholms VVS AB är uppmärksam för miljöaspekten ute hos våra
  våra kunder och påpeka för kunden om vi hittar något något olämpligt          miljösynpunkt hos honom.

 1. Speciell uppmärksamhet skall iakttagas vid arbete där asbests kan
  misstänkas förekomma. Om nimisstänker asbetsförskomst på
  arbetsplatsen kontakta arbetsledningen för undersökning och provtagning.

 1. Innan arbete påbörjas hos en ny kund skall serviceteknikern förvissa
  sig om att arbetet kan utföras på ett säkert och miljövänligt sätt.
  Om tveksamhet råder kontakta oss eller kundens miljöansvarige.


Sundbyholms VVS  AB